Course curriculum

 • 1

  General Linguistics O języku ogólnie

 • 2

  Głoskownia Fonology Fonologie

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 5 Dźwięk ma znaczenie

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 5 Sound has meaning

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 5 Son a le sense

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 6 Znak ma znaczenie

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 6 Sign has a meaning

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 6 Signe a la signification

 • 3

  Morfologia Morfology Słowotwórstwo Word creation & Odmiana Inflection

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 7 Części mowy

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 7 Parts of speech

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 7 Parties du discours

  • PL Gramatyka starożytna Ariów LEKCJA 8 Osiem przypadków rzeczownika

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 8 Eight cases of a noun

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 8 Huit cas de substantifs

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 9 Funkcja przyimków

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 9 The funcion of prepositions

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 9 Fonction de Prepositions

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 10 Jak tworzymy słowa

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 10 Words creation

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 10 Creation de mots

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 11 Odmiana rzeczowników

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 11 Noun inflection

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 11 Inflection du nom

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 12 Przymiotniki

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 12 Adjective

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 12 Adjectif

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 13 Zaimki

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 13 Pronouns

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 13 Pronoms

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 14 Liczebniki

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 14 Numerals

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 14 Chiffres

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 15 Trzy typy czasowników

  • ENG Ancient Arya Grammar 15 Three types of verbs

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 15 Trois types de verbes

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 16 Trzy czasy

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 16 Three times (time zones)

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 16 Trois temps (zones du temps)

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 17 Trzy koniugacje (odmiana czasownika)

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 17 Conjugations (inflection of verbs)

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 17 Trois conjugaisons (inflection du verbe)

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 18 Koniugacje vs Aspekty

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 18 Conjugations vs Aspects

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 18 Conjugaisons vs Aspects

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 19 Aspekty czasownika

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 19 Aspects of the verb

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 19 Aspects du verbe

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 20 Aspekt Jednokrotny i Wielokrotny

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 20 Aspects Continuous and Repetitive (Simple)

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 20 Aspects Durant et Repetitf

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 21 Aspekt Dokonany i Niedokonany

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 21 Aspects Perfect and Imperfect (finished and unfinished)

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 21 Aspects Parfait et Imparfait (termine et non-termine)

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 22 Aspekt Czynny i Bierny

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 22 Aspect Actif et Passif

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 22 Aspects Passive and Active

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 23 Aspekt Uprzedni i Współczesny

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 23 Aspects Simultaneous and Chronological

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 23 Aspects Simultane et Chronologique

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LESSON 24 Aspekt Osobowy i Nieosobowy

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 24 Aspect Personal - Impersonal

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 24 Aspect Personnel - Impersonnel

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 25 Aspekt Zwrotny- Niewrotny

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 25 Aspects Reflexive and Non-Reflexive

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 25 Aspects Reflechi et Non-Reflechi

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 26 Aspekt Pozytywny i Negatywny (Twierdzący i PRzeczący)

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 26 Aspects Positive and Negative

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 26 Aspects Positif et Negatif

 • 4

  Składnia. Syntax

  • PL Gramatyka Starożytna Ariow LEKCJA 27 Tryb Orzekający

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 27 Indicative Mood

  • FR Grammaire Ancienne de Arya 27 Mode - Indicatif

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 28 Tryb Pytająco-PRoszący

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 28 Question-Request Mood

  • FR Grammaire Ancienne de Arya 28 Mode - Question-Demande

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 29 extra. Siedem Trybów

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 29 Seven Moods

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 29 extra. Sept Modes

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 30 Tryb Rozkazujący i Pragnąco-Chcący (Wolitywny)

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 30 Mood - Imperative & Expressing the Will (Modals)

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 30 Imperatif et Expression de Volonte

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 31 Trzy Tryby Warunkowe (Przypuszczające)

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 31 Three Conditionals

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 31 Trois Conditionels

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 32 Zdania proste i złożone

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 32 Simple & Compound Sentences

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 32 Phrases simple et composees

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 33 Części mowy vs części zdania

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 33 Parts of Speech and Parts of a sentence

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 33 Parties de discours et parties de la phrase

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LESSON 33 extra Przydawka i dopełnienie

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 33 extra Atributum et Complementum

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 33 extra - Attributum and Complementum

 • 5

  Comparing Languages. Porównanie języków

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 34 Porównanie Czasów w językach polskim, angielskim, francuskim

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 34 Temps - Comparation in English, French and Polish languages

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 34 Temps - Comparaison en languages: Polonais, Anglais et Francais

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 35 Aspety - Porównanie w językach polskim, angielskim i francuskim

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 35 Aspects - Comparing in languages : Polish, English and French

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 35 Aspects - Comparaison en langues polonais, francais et anglais

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 36 Porównanie Trybów w językach polskim, angielskim i francuskim

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 36 Moods - Comparing in Polish, English and French languages

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 36 Modes - Comparaison en languages : francais, polonais , anglais

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 37 Porównanie Odmiany Rzeczownika w językach polskim . angielskim i francuskim

  • ENG Acient Arya Grammar LESSON 37 Declination of a noun - comparing in Polish, French and English languages

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 37 Declinaison du nom - comparaison en langues : polonais, francais et anglais

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 38 Odmiana przymiotnika - porównanie języków: polski , angielski, francuski

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 38 Declination of the adjective - comparing languages Polish, English and French

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 38 Declinaison de l'adjectif - comparaison de lenguas : Polonais, Anglais, Francais

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 39 Słowotwórstwo - porównanie języków angielski, polski, francuski

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 39 Creation de mots - comparaison de langues polonais, francais, anglais

  • ENG Ancient ARYA Grammar LESSON 39 Word creation - comparing the languages Polish, English and French

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 40 Alfabety - porównanie języków : polski, angielski, francuski

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 40 Alphabets - comparing languages : Polish, English and French

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 40 Alphabets - comparaison de langues polonais, anglais, francais

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 41 - Koniugacje, porównanie języków: polski , angielski, francuski

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 41 Conjuaison - comparaison de languages polonais, francais, anglais

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 41 - Conjugation - comparing languages Polish, English , French

 • 6

  General Knowledge about the language / Wiedza ogólna o języku

  • PL Starożytna GRamatyka Ariów LEKCJA 42 - Typy języków

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 42 Types of languages

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 42 Types de langues

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów - LEKCJA 43 - Najstarszy język

  • ENG Ancient Arya Grammar - LESSON 43 - The oldest language

  • FR Grammaire Ancienne de Arya - LESSON 43 - La plus vieille langue

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 44 ProtoIndoEuropejski

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 44 ProtoIndoEuropean

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 44 ProtoIndoEuropeen

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 45 Drzewo języków

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 45 Tree of languages

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 45 L'arbre de langues

  • PL Gramatyka Starożytna Ariów LEKCJA 46 Alfabet polski

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 46 Polish alphabet

  • FR Grammaire Anciene de Arya LESSON 46 Alphabet polonais

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 47 Pismo i Ortografia

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 47 Writing and Ortography

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 47 Ecriture et Ortographie

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 48 Historia języka i ortografia

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 48 Histoire de la langue et ortographie

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 48 History of the language and Ortography

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LESSON 49 Akcent i dialekty

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 49 Accent and dialects

  • FR Ancienne Grammaire de Arya LESSON 49 Accent et Dialectes

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 50 Języki słowiańskie

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 50 Slavonic languages

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 50 Langues Slaves

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 51 Kodowanie - Dekodowanie

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 51 Coding - Decoding

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 51 Coder - Decoder

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 52 Słowa i Słowniki

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 52 Mots et Dictionnaires

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 52 Words and Dictionaries

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 53 Słowa : Rodzina, Zdrowie, Dom

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 53 Mots: Famille, Sante, Maison

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 53 Words: Family, Health, House

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 54 Słowa Sąd. Urząd. Policja.

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 54 Words: Court. Office. Police

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 54 Mots: Tribual. Office. Police

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 55. Słowa : Święto. Kultura. Sport

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 55 Mots: Rituel. Culture. Sport

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 55 Words: Rite. Culture. Sport

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 56 Słowa: Kochać. Miłość. Związek

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 56 Mots: Amour. Liaison. MArriage

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 56 Words: Love. Relation. Marriage

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 57 Słowniki etymologiczne. Jak uczyć polskiego?

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 57 Etymological Dictionaries. How to teach Polish?

  • FR Grammaire Acienne de Arya LESSON 57 Dictionaires etymologiques. Comment enseigner polonais?

  • PL Starożytna Gramatyka Ariów LEKCJA 58 Co to jest język? Telepatia

  • FR Grammaire Ancienne de Arya LESSON 58 Que est-ce la langue? Telepatie

  • ENG Ancient Arya Grammar LESSON 58 What is the language? Telepathy